Skip to main content

Jabatan Radiologi PPSP

Perkhidmatan PACS, RIS dan IT Jabatan Radiologi

 

Pengenalan Perkhidmatan Pacs dan Ris
 
Jabatan Radiologi Hospital Universiti Sains Malaysia menyediakan perkhidmatan sistem PACS dan RIS bagi memenuhi keperluan semasa penggunaan film-less dan menguruskan pemohonan pemeriksaan dan laporan radiologi sejajar dengan perkembangannya yang semakin meluas.
Sistem film-less ini diperkenalkan di Jabatan Radiologi secara menyeluruh pada tahun 2010. Sistem PACS dan RIS sering kali melalui fasa penambahbaikan dan penaiktarafan mengikut keperluan dari semasa ke semasa. Terkini  sistem PACS yang digunakan di jabatan radiologi ialah GE Healthcare Centricity Universal Viewer Version 6 untuk capaian dalaman dan Centricity Universal Viewer Zero Footprint Client untuk pengguna luar jabatan radiologi. Manakala untuk RIS (Radiology Information System) yang digunakan ialah Viarad5 sistem daripada Syarikat Viamed Sdn. Bhd.
 
Panduan Ringkas capaian ke PACS bagi pengguna Luar Jabatan Radiologi 
Step1 01 uai 258x258
Masukkan MRN pesakit 
Paparan utama Pacs Centricity Universal Viewer Zero Footprint Client
Masukkan ID USM
Teruskan dengan tekan butang "search"
 

 

Unit Pacs di Jabatan Radiologi mempunyai kemudahan peralatan seperti :-

  • 2 unit Filem Digitizer – VIDAR System Corporation
  • 1 unit workstation Mac Horos
  • 1 Unit Workstation Windows

                                                                                   Digitizer VIDAR

 

                                                                     Workstation Windows

 

                                                                Workstation Mac Horos

 

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan

  • Penyediaan salinan CD / DVD / filem dan USB bagi pemeriksaan radiologi
  • Muat Naik imej daripada hospital/klinik luar (Digitise) daripada Filem / CD/ DVD/ USB
  • Pendaftaran pengguna sistem PACS dan RIS
  • Menyelesaikan masalah berkaitan sistem PACS seperti “editing dan merge”.
  • Menyelesaikan masalah berkaitan data pesakit dan laporan pesakit (RIS)
  • Penyelenggaraan server bagi sistem pacs
  • Penyelenggaraan alatan infostruktur (PC dan workstation) di jabatan radiologi.

Waktu Perkhidmatan :
Hari Ahad hingga Rabu – 7.30 pagi hingga 4.30 petang (1.00 petang – 2.00 petang rehat)
Hari Khamis – 7.30 pagi hingga 3.00 petang (rehat 1.00ptg-2.00ptg)
Bilik Pacs boleh dihubungi di talian 09 - 7676738

Muat Turun Borang :-

Borang Permohonan Perkhidmatan PACS

Borang permohonan Pelaporan Pemeriksaan